Kinesitherapie

Kinesitherapie

Neuromotorische revalidatie – Bobath


Stimulatie bij kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling omwille van voorkeurshouding, torticollis, hypotonie, prematuriteit of andere redenen


Neurologische ontwikkelingsstimulatie en revalidatie bij kinderen met motorische problemen ten gevolge van hersenverlamming (cerebral palsy), spierziekten, hypotonie, plexus brachialis parese, spina bifida


Neuromusculaire taping volgens het Medical Taping Concept


Ademhalingskinesitherapie


Behandeling van kinderen met luchtwegproblemen


Psychomotoriek


Onderzoek en behandeling bij kinderen met psychomotorische problemen. Ook begeleiding van kinderen met faalangst, ASS, AD(H)D en DCD komt aan bod:

◾Fijnmotorische en grafomotorische problemen: tekenen, knippen, handvaardigheid, schrijven

◾Visuomotorische en visueel-ruimtelijke problemen: oog-handcoördinatie, ruimtelijk inzicht

◾Problemen met ontwikkeling van de lateralisatie

◾Grofmotorische problemen: lichaamsbesef, lichaamscoördinatie, evenwicht

◾Aandacht- en concentratieproblemen: werkhouding, taakspanning

◾Typ10: leren typen in kleine groepjes volgens een kindvriendelijke methode


CONTACT

Adres: Eric Sasselaan 65, 2020 Antwerpen
Tel: +32 497 79 00 67
Email: info@kindinontwikkeling.be

INFO

Ond. nr. BE 0661 571 078
IBAN BE90 7512 0821 9432

Copyright © All Rights Reserved.