Logopedie

AANBOD

Taalstoornis

De normale spraak- en taalontwikkeling van kinderen doorloopt verschillende stadia. Er is sprake van een taalachterstand wanneer de taalontwikkeling van het kind in belangrijke mate achterblijft op die van leeftijdsgenoten. Er is sprake van een taalstoornis wanneer de taalontwikkeling van het kind op een andere manier verloopt.

Behandeling:

 • het bevorderen van de taal- en spraakontwikkeling op vlak van taalbegrip en taalproductie: taalinhoud, taalvorm en taalgebruik
 • ondersteunende communicatie: Picto’s en SMOG
 • ouderbegeleiding

Articulatiestoornis

We spreken van een articulatiestoornis als specifieke klanken of klankcombinaties verkeerd worden uitgesproken, weggelaten of vervangen door andere klanken.

Behandeling:

 • correcte productie aanleren van de klank op verschillende niveaus: klankniveau, woordniveau, zinsniveau en tenslotte spontane spraak
 • ouderbegeleiding: thuis oefenen is van groot belang voor de automatisatie en generalisatie

OMFT (afwijkende mondgewoonten)

Bij afwijkende mondgewoonten denken wij aan habitueel mondademen, duimzuigen, nagelbijten, foutieve tonggewoonten in rust en/of tijdens het slikken. Deze afwijkende mondgewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de tand- en/of kaakpositie.

Behandeling

 • mond-, tong- en lipmotorische oefeningen
 • correcte tongpositie in rust, tijdens het slikken en spreken wordt aangeleerd
 • ouderbegeleiding: thuis oefenen is van groot belang voor de automatisatie en generalisatie

Leerstoornis

Bij een leerstoornis denken we aan kinderen die mits intensieve ondersteuning blijvend moeite hebben met lezen, spelling en/of rekenen. De meest voorkomende leerstoornissen zijn dyslexie, dysorthografie en dyscalculie. 

Behandeling:

 • STICORDI
 • Communicatie met de school

Meervoudige beperkingen

Wij behandelen ook kinderen met meervoudige beperkingen als Downsyndroom, Cerebral Palsy, gehoorstoornissen,… Kinderen met meervoudige beperkingen hebben vaak moeite met een of meerdere van de hierboven vermelde problematieken. De behandeling wordt afgestemd op de noden van uw kind.

Autisme

De hoofdkenmerken van autisme zijn:

 • beperkingen op vlak van sociale interactie
 • beperkingen op vlak van verbale en non-verbale communicatie
 • stereotiepe gedragingen
 • andere manier van prikkelverwerking

Behandeling:

 • sociale betrokkenheid stimuleren: contact maken, kind richten tot personen en omgeving
 • het bevorderen van de taal- en spraakontwikkeling: verbaal en non verbaal
 • imitatie uitlokken: handelingen, gebaren, klanken, woorden en zinnen
 • spel: spelvaardigheden van het kind verbeteren, samen nieuwe materialen ontdekken
 • ondersteunende communicatie: PECS, SMOG
 • eet- en drinkproblemen

THERAPEUTEN

Layla Qbeia

layla@kindinontwikkeling.be

riziv-nummer: 1-6-06642-93-801 (geconventioneerd)

Weijke van Beek

weijke@kindinontwikkeling.be

riziv-nummer
: 1-6-07147-73-801 (geconventioneerd)

Saffira Allemeersch

saffira@kindinontwikkeling.be

riziv-nummer: 1-6-06236-14-801 (geconventioneerd)

Zehra Günes

zehra@kindinontwikkeling.be

riziv-nummer: 1-6-08028-65-801 (geconventioneerd)

CONTACT

Adres: Eric Sasselaan 65,          2020 Antwerpen
Tel: +32 497 79 00 67
Email: info@kindinontwikkeling.be

INFO

Ond. nr. BE 0661 571 078
IBAN BE90 7512 0821 9432

Copyright © All Rights Reserved.