Kinesitherapie

AANBOD

Neuromotorische revalidatie – Bobath

Stimulatie bij kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling omwille van voorkeurshouding, torticollis, hypotonie, prematuriteit of andere redenen.

Neurologische ontwikkelingsstimulatie en revalidatie bij kinderen met motorische problemen ten gevolge van hersenverlamming (cerebral palsy), spierziekten, hypotonie, plexus brachialis parese, spina bifida.

Neuromusculaire taping volgens het Medical Taping Concept.

Ademhalingskinesitherapie

Behandeling van kinderen met luchtwegproblemen.

Psychomotoriek

Onderzoek en behandeling bij kinderen met psychomotorische problemen. Ook begeleiding van kinderen met faalangst, ASS, AD(H)D en DCD komt aan bod:

Fijnmotorische en grafomotorische problemen: tekenen, knippen, handvaardigheid, schrijven
Visuomotorische en visueel-ruimtelijke problemen: oog-handcoördinatie, ruimtelijk inzicht

Problemen met ontwikkeling van de lateralisatie

Grofmotorische problemen: lichaamsbesef, lichaamscoördinatie, evenwicht

Aandacht- en concentratieproblemen: werkhouding, taakspanning

Typ10: leren typen in kleine groepjes volgens een kindvriendelijke methode 

THERAPEUTEN

Sigrid Muller

0497/79.00.67
sigrid@kindinontwikkeling.be
riziv-nummer: 5-39013-16-527 (geconventioneerd)

Loes Douma

0472/77.44.13
loes@kindinontwikkeling.be
riziv-nummer: 5-53562-17-527 (geconventioneerd)

Sanne De Laet

0494/14.83.75
sanne.sdl@gmail.com
riziv-nummer: 1-51172-88-527 (geconventioneerd)

Hanna Peeters

0496/46.65.99
hanna@kindinontwikkeling.be
riziv-nummer: 1-5-55364-58-527 (geconventioneerd)

Valérie de Clippele

0495/42.84.87
valerie@kindinontwikkeling.be
riziv-nummer: 1-5-52044-80-527 (geconventioneerd)

CONTACT

Adres: Eric Sasselaan 65, 2020 Antwerpen
Tel: +32 497 79 00 67
Email: info@kindinontwikkeling.be

INFO

Ond. nr. BE 0661 571 078
IBAN BE90 7512 0821 9432

Copyright © All Rights Reserved.