Aanmeldingsprocedure

WERKWIJZE

Intake

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek vindt de anamnese plaats. Hierbij worden administratieve gegevens en informatie over de hulpvraag verzameld.

Mee te nemen:

  • Voorschrift van arts
  • Klevertje van de mutualiteit van uw kind of kids-ID kaart
  • Verslagen van eerdere onderzoeken

Onderzoek

Na het intakegesprek vindt het onderzoek plaats. Nadien wordt een verslag gemaakt waarin de anamnese, testresultaten en observaties worden verwerkt. Dit verslag wordt met de ouder(s) besproken.

Een herevaluatie wordt op regelmatige basis ingepland om de evolutie van de therapie op te volgen. Behandeldoelstellingen worden hieraan aangepast.

We werken samen met kind en ouders. Een nauwe samenwerking en open communicatie is van essentieel belang. Advies en eventueel thuisoefenprogramma worden telkens met de ouders besproken om succes van het therapeutisch programma te optimaliseren.

Therapieverloop

Spelenderwijs werken we met je kind aan de vooropgestelde behandeldoelen. U wordt als ouder nauw betrokken bij deze therapiesessies. Verder wordt er in nauw contact met andere betrokken partijen gewerkt. Er wordt, mits uw toestemming, contact opgenomen met de behandelende arts, (zorg)leerkrachten en andere zorgverstrekkers. Dit met als doel uw kind verder te laten groeien in zijn ontwikkeling.

Betaling

Betalen kan u met bancontact, Payconiq of via overschrijving. Na betaling ontvangt u het getuigschrift voor terugbetaling. Dit bezorgt u aan uw mutualiteit. 

Afspraken dienen minstens 24u voor de afspraak te worden geannuleerd. Indien dit niet tijdig gemeld gebeurt, zal een consultatie aangerekend worden. 

Tarieven logopedie

Tarieven kinesitherapie

2023-08 Kine tarieven website
CONTACT

Eric Sasselaan 65, 2020 Antwerpen


0497 79 00 67
info@kindinontwikkeling.be

INFO

Ond. nr. BE 0661 571 078
IBAN BE90 7512 0821 9432

Copyright © All Rights Reserved.