Kinesitherapie

  

Neuromotorische revalidatie - Bobath
Psychomotoriek
Ademhalingskinesitherapie

Logopedie

  

Taalstimulatie
Leerproblemen
Slikproblemen